Lidmaatschap

Doelstelling

Het initiatief voor de vakantieoorden is in 1951 genomen door het personeel van het Gemeentelijk Energiebedrijf Rotterdam (GEB). Het bieden van kwalitatief goede vakantiebungalows tegen aantrekkelijke prijzen aan de leden van de vereniging is de doelstelling.

Lidmaatschap
Personeel en gepensioneerd personeel van Eneco, Stedin, Joulz, Uniper en daarmee gelieerde bedrijven kunnen lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap van de Vereniging Vakantieoorden Energie geeft recht op huren tegen ledenprijzen en om tijdens de ledenvergaderingen mee te praten en beslissen over zaken die de vakantieoorden aangaan.

Ook als u niet gebruik maakt van de vakantiebungalows kunt u lid worden. Daarmee steunt u ons initiatief. Als u bedenkt dat wij uitsluitend uit de huuropbrengsten en het lidmaatschap alle kosten van de exploitatie dragen, dan zult u begrijpen dat deze extra steun meer dan welkom is.

Heeft u belangstelling om lid te worden van onze vereniging? Print het onderstaande formulier lidmaatschap uit en stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar het aangegeven adres onderaan deze pagina.

 

Het lidmaatschap van de vereniging Vakantieoorden Energie is een lidmaatschap dat los staat van het lidmaatschap van de personeelsvereniging.

Contributie
De contributie bedraagt € 12,- per jaar en wordt automatisch geïncasseerd.

Opzeggen Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Vereniging geldt voor een heel kalenderjaar. Opzeggen moet schriftelijk of per email vòòr 1 december bij het secretariaat.

Voor vragen of informatie over het lidmaatschap kunt u per post of email contact leggen.
Secretaris vereniging Vakantieoorden Energie:
Rietdekker 25
3171 HK Poortugaal
E-mail: secretariaat@vakantieoordenenergie.nl


Beste Leden,
25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet ingegaan: AVG.
Ook wij als vereniging hebben te maken met deze wetgeving. In onderstaand document hebben wij vermeld welke gegevens in gebruik zijn, met welke doeleinden en hoe lang we deze bewaren. Bij vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de vereniging (secretariaat@vakantieoordenenergie.nl).